اپراتور کازا

اپراتور کازا یکی از اپراتورهای قیمت مناسب و در عین حال پرفروش و با کیفیت که مناسب برای درب هایی با تردد بالا طراحی انتخاب و نصب میگردد-اپراتور کازا casa