اپراتور اپتکس

اپراتور اپتکس یک اپراتورپرقدرت و تردد نامحدود که یکی از مطمئن ترین اپراتورهای درب شیشه ای لقب گرفته است-قدرت بالای موتور اپراتور ویژگی مهم اپراتور اپتکس است