اپراتور اورال

اپراتور اورال یک اپراتورپرقدرت و تردد نامحدود که یکی از مطمئن ترین اپراتورهای درب شیشه ای لقب گرفته است-قدرت بالای موتور اپراتور ویژگی مهم اپراتور اورال است